COVID-19 en EHBO & Reanimatie

De COVID-19 pandemie die Nederland heeft getroffen heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol,
via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen.

Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners.


Reanimatie regels
(vanaf 22 juni 2020)

De centralist van de meldcentrale zal de de melder en de omgeving vragen
of het slachtoffer COVID-19 symptomen heeft

• Vraag de meldkamercentralist of van de normalerichtlijnen moet worden afgeweken.

• Hanteer zo mogelijk de (hygiλne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.

• Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezig houden tot het maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer.
Anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.

• Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep.
Als alternatief kan handenalcohol gebruikt worden.
Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.

• Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

 

Aanvullende informatie reanimatie

Beschermingsmiddelen Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond)beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt wordenals bescherming tegen COVID-19 bij slachtoffers met COVID-19
Hulpverleners boven de 50 jaar (Burger)hulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu weer oproepen bij een reanimatie.
   

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad, COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie, 19 juni 2020

Nog meer informatie? Download hier het volledige advies van de Nederlandse reanimatie raad.EHBO

• Let op gevaar en de eigen gezondheid

• Gebruik altijd handschoenen

• Houd anderen op afstand

• Benader een slachtoffer waar mogelijk aan de zijkant

• Praat tegen het slachtoffer maar wendt je hoofd af

• Gooi handschoenen na gebruik weg en was je handen

• Bij klachten, laat je testen op COVID-19

 

Aanvullende informatie hulpverleners

Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is,
mag niet worden ingezet
.
Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk,
dus ook hulp verlenen.