COVID-19 virus en EHBO

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen.
Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners.

 

 

COVID-19: Hulpverlening bij reanimatie

Vaststellen van normale ademhaling
alléén kijken, niet luisteren en voelen.


Reanimatie regels

Volwassenen: géén mond-op-mond beademing.
Wel borstcompressies en gebruik AED.

Kinderen en pasgeborenen: reanimeren als normaal
dus reanimatie met mond-op-mond beademing


Aantal hulpverleners bij reanimatie

Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand;
één hulpverlener masseert,
de andere hulpverlener staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor massage.

 

Let op: Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond)
beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.

(Burger)hulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu niet meer oproepen bij een reanimatie.
Hulpverleners hebben de mogelijkheid om hun handen te desinfecteren bij de ambulance of bij andere hulpverleners.

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad, COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie, 22 maart 2020

 

 

Eerstehulpverlening en COVID-19


Eerstehulpverlener

* Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM),
mag niet gaan en niet worden ingezet.
* Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook reanimeren.


Eerstehulpverlening

* Let op gevaar en de eigen gezondheid
* Gebruik altijd handschoenen
* Benader een slachtoffer waar mogelijk aan de zijkant
* Gooi handschoenen na gebruik weg en was je handen