COVID-19 en EHBO & Reanimatie

De COVID-19 pandemie die Nederland heeft getroffen heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol,
via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen.

Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners.


Reanimatie regels
(vanaf 9 oktober 2020)

De centralist van de meldcentrale zal de de melder en de omgeving vragen
of het slachtoffer COVID-19 symptomen heeft

Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken,
open de luchtweg niet

 

Bedek losjes de mond en neus met een doek/ shawl of mondkapje,
geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies

 

Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is

 

Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners tot twee bij het slachtoffer.
Anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.

 

Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep.
Als alternatief kan handenalcohol gebruikt worden.
Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.

 

Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen
die mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

 

Aanvullende informatie reanimatie

Beschermingsmiddelen Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond)beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt wordenals bescherming tegen COVID-19 bij slachtoffers met COVID-19
Hulpverleners boven de 70 jaar (Burger)hulpverleners boven de 70 jaar worden door HartslagNu niet opgeroepen bij een reanimatie.
Belangrijk om te weten Als burgerhulpverlener ben je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

 

Bron: Nederlandse Reanimatie Raad, COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie, 9 oktober 2020

Nog meer informatie? Download hier de volledige volgorde van handelen volgens de Nederlandse reanimatie raad.EHBO

Let op gevaar en de eigen gezondheid

Gebruik altijd handschoenen en een mondkapje

Houd anderen op afstand

Gooi handschoenen en mondkapje na gebruik weg en was je handen

Bij klachten, laat je testen op COVID-19

 

Aanvullende informatie hulpverleners

Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is,
mag niet worden ingezet
.
Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk,
dus ook hulp verlenen.

 

Aanvullende informatie COVID-19
Adviezen van de Rijksoverheid