Iedereen kan eerste hulp leren !!

Eerste Hulp omdat…
U iemand toch goed wilt kunnen helpen als er eens iets misgaat?
Want of uw partner nu op een wankele ladder een appelboom in de tuin snoeit, of uw (klein)zoon de medicatie van de ouder inslikt…

Als het misgaat wilt u toch weten hoe u moet handelen? Daarom is het goed een cursus Eerste Hulp te volgen

Cursus
De Basiscursus bestaat uit 15 lesavonden en het examen. De basiscursus met inbegrip van het Oranje kruis lesboek kost € 175,-.
De lessen worden op de maandagavond gehouden van 20:00 tot 22:00.
Bij minimaal inschrijven van 7 à 8 personen gaat de cursus van start.
De cursus wordt gegeven op basis van het Oranjekruis lesboek van de 27ste druk.


Waar kunt u de cursus volgen?

De locatie waar de cursus wordt gegeven, is in de Openbare basisschool 'Op 't Hof' in Tricht.

Zie ook onder

Aanmelding

Stuur uw vraag of inschrijving voor de basis cursus per mail naar ehbo.buurmalsen.tricht@gmail.com
Heeft u nog meer vragen mail ons vrijblijvend, of als u graag iemand persoonlijk wilt spreken, belt u dan gerust naar ons secretariaat.

KNV-EHBO Buurmalsen-Tricht
ter attentie van Willma Hak

E-mail adres:
ehbo.buurmalsen.tricht@gmail.com

Telefoonn nummer:
06 - 2395 4267

 


 

 

 


Wat wordt er op de cursus behandeld?

 • Schakels in een keten: de vitale functies
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Plaatselijk letsel
 • Warmteletsels
 • Koude letsels
 • Vergiftigingen
 • Elektriciteitsletsels
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • Reanimatie aan volwassenen en kinderen,
  inclusief AED training
 

 


Het examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen. De examinator beoordeelt of de leerstof praktisch en theoretisch wordt beheerst.
Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerste hulp verlener (EHBO'er) op te treden.
Het zwaartepunt voor het examen ligt op de praktijk van de eerste hulp en het wordt afgenomen door een arts en een instructeur Eerste Hulp,
bijgestaan door lotusslachtoffers.

We starten bij voldoende deelname één keer per jaar in Oktober.
In heel Nederland hebben bijna 300.000 mensen een geldig diploma Eerste Hulp.
Jaarlijks worden zo'n 40.000 nieuwe diploma's uitgereikt.