Module Eerste hulp aan kinderen

De module eerste hulp aan kinderen zal bij voldoende interesse wellicht weer in 2020 van start gaan.

In een vijftal lessen zal theorie en praktijk u worden bijgebracht en zal de lesstof worden getoetst middels een examen.

Mocht je interesse hebben, meld je dan aan met het aanvraagformulier.
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u als cursist ingeschreven voor deze module.
Als bewijs van inschrijving ontvangt u een factuur van 55,- voor deze cursus.


Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van het boekje Eerste hulp aan kinderen, Vierde druk
ISBN 978-90-77259-07-8

Naast cursisten met een EHBO basisdiploma verzorgen wij deze module ook voor cursisten zonder basisdiploma.
De cursus bestaat uit 4 avonden van 2 uur en een examen op de vijfde avond.

Na afloop wordt deze module bij het Oranje Kruis geregistreerd.
Vanaf 2017 worden de verschillende onderdelen van EHBO aan Kinderen verwerkt in het basisdiploma EHBO,
en vervalt voor de module voor houders van een EHBO basisdilpoma diploma

Bij goed resultaat ontvangt u een Oranjekruis certificaat,
Eerste hulp aan kinderen.

Uiteraard is het mogeljik om herhalingsleesen te volgen bij onze vereniging,
om de kennis op peil en het certificaat geldig te houden.

 

De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen:

 

 • Het bijzondere van een kind

  • De ontwikkeling van het kind.

  • Bouw en werking van het lichaam van het kind.

 • Vijf belangrijke punten

  • Alarmeren professionele hulp

  • Geruststellen en voor beschutting zorgen

  • Nood vervoersgreep van Rautek

 

 • Preventie van ongevallen bij kinderen

  • Gevaren die kinderen bedreigen

  • Maatregelen om de veiligheid van het kind te vergroten

 • Kindermishandeling en eerste hulp

 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen

 • Stoornissen in de bloedsomloop

 • Verslikking

 • Stoornissen in de ademhaling

 

 • Wonden en kleine ongevallen

Heeft u interesse gekregen na het lezen van de inhoud van deze lesstof voor de module Eerste Hulp aan kinderen,
vul dan het bijgevoegde inschrijfformulier in en verzend deze via de mail of post.