Herhalingslessen

Om het diploma te verlengen dient men 2 jaar lang een minimaal aantal lessen te volgen.
De landelijke organisatie heeft aangegeven dat we als vereniging moeten kunnen aantonen dat bij elke lid ook de competentie verbandleer aantoonbaar wordt vastgelegd. Naar
aanleiding hiervan heeft het bestuur als volgt besloten.

- Elk lid dient per jaar 6 herhalingslessen te volgen en daarnaast 1 les reanimatie/AED en 1 les verbandleer.
- Voor de aantekeningen wandel en sport en kinder EHBO dienen alle lessen voor deze aantekening gevolgd te worden, waarbij telkens per aanteking 1 herhalingsles mag worden ingeruild.

Uiteraard kunnen herhalingslessen gevolgd in het eerste jaar meegenomen worden naar het tweede jaar voor de verlenging van het diploma.

Het aantal lessen is hieronder per jaar aangegeven.


 
Basisdiploma
Basis + KinderEHBO
Basis + Wandel/Sport
Basis + KinderEHBO + Wandel/Sport
Algemene herhalingslessen
6
6
6
6
Herhalingsles Reanimatie/AED
1
1
1
1
Herhalingsles Verbandleer
1
1
1
1
Herhalingsles KinderEHBO
-
1
-
1
Herhalingsles Wandel en Sport letsel
-
-
1
1
Totaal aantal lessen per jaar*
8
9
9
10

* Het totaal aantal lessen wordt per 2 jaar bijgehouden voor het verlengen van het diploma.

Per les zijn er een beperkt aantal plaatsen, om de kwaliteit te waarborgen.
Hiervoor is voor de lessen reanimatie/AED en de lessen verbandleer, de vereniging in groepen opgedeeld.

Klik hier voor de indelingslijst


De kaderinstructeurs bepalen of u competent bent en registreren dit ook.
Als u na 2 jaar competent ben gebleken, vraagt de vereniging uw diplomaverlenging aan bij Het Oranje Kruis.

 

 

 

Vervolgopleiding, inschrijving herhalingslessen

Hulpverleners met een diploma van het oranjekruis
dienen zich vooraf in te schrijven via de website van de EHBO. Nadat u zich heeft ingeschreven voor de herhalingslessen ontvangt u daarvan een bericht van ons secretariaat ter bevesting tesamen met de factuur. Met deze inschrijving wordt u lid van de KNV EHBO vereniging Buurmalsen-Tricht

Niet leden en hulpverleners zonder diploma
kunnen zich voor een les inschrijven. Nadat u zich heeft ingeschreven voor de les, ontvangt u daarvan via mail een bevestiging. Niet leden die niet komen opdagen en zich niet minimaal 24 uur van te voren afmelden, dienen het lesgeld toch te betalen. Als u naar de les komt, ligt er ter ondertekening een lijst waarop u uw aanwezigheid kunt registreren. De kaderinstructeur houdt bij of u competent bent.

Kosten
Leden van de vereniging hoeven niet apart te betalen voor de lessen, omdat zij contributie betalen, aan de pleisteractie meedoen en evenementen mee draaien.
Niet leden betalen per gevolgde les 10,00.

 

Het aanvraagformulier voor het volgen van herhalingslessen bij de EHBO Vereniging Buurmalsen-Tricht is met het onderstaand icoontje op te vragen.