Module Wandel- en Sportletsel

 

De module Wandel en Sportletsel zal bij voldoende interesse in mei 2015 van start gaan.

De 6 lessen worden gegeven op:

maandag 11 mei 2015
maandag 18 mei 2015
maandag 1 juni 2015
maandag 8 juni 2015
maandag 15 juni 2015
maandag 22 juni 2015

Mocht je interesse hebben, meld je dan aan met het aanvraagformulier.
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u als cursist ingeschreven voor de module.
Voor het inschrijfgeld ontvangt u na inschrijving een factuur.

Let wel, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


De module Wandel en Sportletsel bestaat uit de module Eerste Hulp bij Wandelletsel en Eerst Hulp bij Sportongevallen.

 

 

Module Eerste Hulp bij Wandelletsel

 • De volgende competenties komen aan bod:

  • het verlenen van eerste hulp aan een slachtoffer met blaren ten gevolge van wrijving of druk

  • het geven van algemene preventieve aanbevelingen/adviezen met betrekking tot wandelen

 • De volgende onderdelen zullen worden behandeld:
  • Algemeen: Blaren
  • Hygiënemaatregelen bij blaarbehandeling
  • Verzorgingsmateriaal blaarbehandeling
  • Verzorgen van een gesloten blaar
  • Gesloten blaar op de teen
  • Verzorgen van een open blaar
  • Open blaar op de teen
  • Verzorgen van een bloedblaar
  • Preventietips voor wandelaar

Overige sport- of wandelgerelateerde letsels worden besproken in een cursus Eerste Hulp bij sportongevallen.

 

 

 

 

Module Eerste Hulp bij sportongevallen

De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade, die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

De volgende onderwerpen worden op de cursus behandeld:
 • Sportletsels
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
 • Stoornissen in het bewustzijn, stoornissen in de ademhaling, stoornissen in de bloedsomloop
 • Letsels van de huid, letsels van de spieren en pezen, letsels van botten en gewrichten, letsels aan het hoofd
 • Warmteletsels, koudeletsels
 • De organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen
 • Overzicht beschermende materialen per sport
 • Verband- en hulpmiddelen.

Heeft u interesse gekregen na het lezen van de inhoud van deze lesstof voor de Module Wandel- en Sportletsel,
vul dan het bijgevoegde inschrijfformulier in en verzend deze via de mail of post.