Aanvraag eerste hulp bij evenementen

Voor organisaties
die ondersteuning in de hulpverlening bij een evenement zoeken:

In de ruim 65 jaar dat onze vereniging bestaat, hebben wij een ruime kennis opgebouwd om evenementen en dergelijke, te voorzien van getrainde, enthousiaste vrijwilligers, die snel kunnen handelen in nood en de slachtoffers geruststellen om direct de eerstehulp te kunenn bieden.

De vereniging is in het bezit van een rampenaanhangwagen die gevuld is met hulpverleningsmateriaal waarvan de inhoud jaarlijks up to date wordt gehouden met de nieuwste snufjes. Daarnaast is de vereniging voorzien van portofoons om met elkaar en andere partijeen te communiceren zoals de leiding van het evenement en de bewaking.
Door samenwerking kan escalatie worden voorkomen.

Ook zijn de vrijwilligers persoonlijk uitgerust met EHBO-rugtassen, voor directe hulp ter plaatse.

Evenementen, bedrijven, verenigingen, instellingen die gebruik willen maken van onze diensten zijn bij onze vereniging op een goed en vertrouwd adres. Voor de inzet wordt wel een vergoeding gevraagd.

Let wel, dien uw aanvraag minimaal een maand voor uw evenement in, zodat wij een hulpverlenersteam voor u kunnen samenstellen. Neem bij vragen direct contact op met onze evenementen coördinator extern Henny middels ehbo.buurmalsen.tricht@gmail.comVoor de leden
die een evenement willen ondersteunen:

Om hulp te mogen verlenen bij evenementen heb je een geldig EHBO diploma nodig.
Dit diploma wordt jaarlijks verlengd door het volgen van herhalingslessen.

Onze leden zijn allen vrijwilligers die zich willen inzetten voor het helpen van onze medemens.
Onze vereniging probeert de kennis van onze leden op een hoog niveau te houden door middel van uitgebreide herhalingslessen te geven en het verzorgen van extra trainingen Kinder EHBO, Wandel en Sportletsel.

Daarnaast wordt speciaal voor leden die evenementen ondersteunen een cursus aggressie hantering aangeboden.
Hierdoor voelen onze leden zich veiliger in noodsituaties.

Heb je interesse, geef je dan op bij de evenementen coördinator intern, Gerdien middels ehbo.buurmalsen.tricht@gmail.com

 

Tot ziens bij,
EHBO-Vereniging Buurmalsen - Tricht


Veel gestelde vragen

Waar vind ik EHBO'ers voor een evenement?
Antwoord: Voor aanvragen en voor inzet van EHBO-ers bij een evenement, kunt u contact op te nemen met de coördinator evenementen van onze vereniging.
E-mail adres: ehbo.buurmalsen.tricht@gmail.com

Wat zijn de kosten voor het inhuren van EHBO'ers?
Antwoord: Als er een aanvraag binnenkomt moet eerst berekend worden, wat het allemaal gaat kosten. Het tarief is afhankelijk van het aantal hulpverleners. De minimale ondersteuning van een evenement is 2 hulpverleners. dit team wordt uitgebreid al naar gelang de aard van uw evenement.
Ook werken wij met verschillende tarieven voor o.a. evenementen, bedrijven, verenigingen en daarnaast met een dag- en avondtarief.
Voor informatie, kunt u contact opnemen met de coördinator evenementen.
E-mail adres: ehbo.buurmalsen.tricht@gmail.com

Hoe kan ik mij aanmelden om te helpen bij een evenement?
Antwoord: Leden van de vereniging die ingezet willen worden bij een evenement kunnen hun e-mail adres doorgeven aan de coördinator evenementen, zodat ze aan de mailinglijst kunnen worden toegevoegd. Als er een aanvraag is binnengekomen, wordt aan die leden een e-mail gestuurd en kunnen ze zich opgeven om hulp te verlenen bij dat evenement.

Ben ik extra verzekerd als ik hulp verleen bij een evenement?
Antwoord: Elke EHBO-er is verzekerd via het Oranje Kruis. Bovendien heeft onze EHBO-vereniging een WA-verzekering afgesloten voor alle leden.

Is het interessant of leerzaam om als EHBO'er deel te nemen aan een evenement?
Antwoord: Het is zeker interessant en leerzaam om als hulpverlener deel te nemen aan een evenement. Wanneer een hulpverlener voor het eerst een evenement ondersteunt zal er altijd een ervaren hulpverlener mee gaan. Hulpverleners gaan nooit alleen. Aangeleerd wordt een situatie vlot in te schatten en het slachtoffer met raad en daad te ondersteunen.

Als een slachtoffer ondersteunt moet worden naar een huisartsenpost, blijft de andere heulpverlener dan alleen achter?
Antwoord: Een hulpverlener mag nooit alleen staan op een evenement. Wij mogen dan als hulpverlener op een evenement nooit zelf slachtoffers vervoeren naar een huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis. Het vervoer van slachtoffers ligt bij de organisatie van het evenement of de ambulancedienst.

Welke evenementen ondersteunt onze EHBO vereniging?
Antwoord:
Wij verlenen hulp aan sportevenementen, tentfeesten, braderieën, open dagen etcetera.