EHBO Herhalingslesavonden voor het seizoen 2022 - 2023

De herhalingslessen zijn ingedeeld volgens het onderstaande rooster.
De genoemde compententies kunnen in de les nog worden aangevuld met andere competenties.

Lestijden zijn op maandagen van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Datum Herhalingslessen 2022 competentie*
5 september 2022 Herhalingsles 1: Nieuwe druk Oranje Kruis boekje
1 t/m 18
19 september 2022 Herhalingsles 2: Vervallen
 
3 oktober 2022 Herhalingsles 3: Vervallen  
17 oktober 2022 Herhalingsles 4: Vervoer
31 oktober 2022 Herhalingsles 5: Omgaan met aggressie bij hulpverlening  
14 november 2022 Herhalingsles 6: Allergieën, gif/gevaarlijke stoffen en vuurwerk
1+6+9+18
28 november 2022 Herhalingsles 7: Warmte- koude- en elektriciteitsletsels  

*Competenties kunnen door instructeur nog worden aangevuld


Datum Herhalingslessen 2023 competentie*
9 januari 2023 Herhalingsles 8: korte les EHBO menselijk lichaam en Nieuwjaarsreceptie
1+diverse
23 januari 2023 (Kinder)Reanimatie en AED groep 1 (zie indelingslijst)
1+2+3+4+5
6 februari 2023 (Kinder)Reanimatie en AED groep 2 (zie indelingslijst)
1+2+3+4+5
20 februari 2023 (Kinder)Reanimatie en AED groep 3 (zie indelingslijst)
1+2+3+4+5
6 maart 2023 Lezing: Ambulance broeder UMC
1 t/m 18
20 maart 2023 Verbandleer groep 1 (zie indelingslijst)
1+5+7+8+9+10+17
3 april 2023 Verbandleer groep 2 (zie indelingslijst)
1+5+7+8+9+10+17
17 april 2023 Verbandleer groep 3 (zie indelingslijst) 1+5+7+8+9+10+17
1 mei 2023 Herhalingsles module EHBO bij Kinderen: verplicht voor leden met een certificaat of leden die in het verleden deze aantekening hadden. Verder is iedereen welkom op deze avond die meer wil weten over dit onderwerp  
8 mei 2023 Jaarvergadering (ALV) 2023
 

*Competenties kunnen door instructeur nog worden aangevuld

Kleine wijzigingen kunnen door omstandigheden altijd plaats vinden,
maar wij zullen zoveel mogelijk trachten dit lesschema te volgen.


BHV herhaling
Op 14 juni 2022 is er weer een herhalingsavond Bedrijfshulpverlening Brand, Ontruiming en Communicatie. Deze les zal gegeven worden in het Trainingscentrum van Walter Mars op de Lepenwei 14 A te Geldermalsen. De aanvang is om 19.30 uur.
De leden die deze aantekening bezitten, zullen nog een uitnodiging ontvangen van onze vereniging. Ieder lid van onze vereniging met een geldig BHV certificaat kan met behulp van deze les het certificaat geldig houden.
De kosten voor deze herhalingscursus zullen niet veel afwijken van andere jaren, wij controleren op dit moment of dit allemaal nog klopt, hierover krijgt u nog nader bericht. Heeft u vragen, of zou u ook willen deelnemen, stuur dan uw vraag/aanvraag naar ons secretariaat.


Herhaling modules: Wandel en Sport / Kinder EHBO
Iedereen die meer wil weten over deze moduls of het onderwerp is van harte welkom op één of meerdere herhalingsavonden van wandel en sport module of kinder EHBO. Misschien wil je wel een van deze modules zelf gaan halen, voor uitbreiding van je EHBO kennis en diploma. Kom gewoon mee doen, en kijk of het wat voor je is? Wellicht zijn er meer geïnteresseerde en kunnen we binnenkort bij voldoende inschrijvingen een nieuwe cursus organiseren. Zie voor aanmelden en info onze website www.ehbobuurmalsen-tricht.nl.

Wat belangrijk is om te weten, dat het deelnemen aan deze herhalingsavonden, niet betekend dat je automatisch de aantekening van één van deze modules krijgt, deze avonden tellen wel mee voor herhalingslessen.

Leden met de aantekening Let op!
De herhalingsavonden voor EHBO aan kinderen / Wandel en Sportletsel, zijn verplicht voor leden met repectievelijk dit certificaat en deze aantekening.
Er wordt slechts 1 herhalingsavond per module gehouden, waarbij de volledige lesstof wordt behandeld.

Dit is voldoende om de aantekening of certificaat te behouden. De les tijden zijn van 20.00 tot 22.00 uur.

Belangrijk om te weten is dat, als je niet aanwezig kunt zijn, wij als vereniging je aantekening op je diploma niet kunnen verlengen! Ben je ziek of werk je tijdelijk in het buitenland of zijn er familieomstandigheden waardoor je niet aanwezig kunt zijn, meld dit zo spoedig mogelijk aan ons secretariaat.

Omgaan met agressie bij hulpverlening
31 oktober 2022: Vele leden vinden dit een belangrijke en leerzame oefenavond. Omdat wij als vereniging op diverse evenementen actief zijn is dit bij uitstek een geschikte lesavond voor leden die via onze vereniging hulp verlenen bij feesten, markten, fairs en vele andere evenementen.
De les zal beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Iedereen is van harte welkom, gewoon komen en mee doen.

Reanimatieavond en Verbandleer
Een verplichte oefenavond reanimatie + AED en ook verbandleer, voor het geldig houden van je diploma.
Deze 2 lessen mag je niet missen! Zie de indelingslijst elders op de website. Let op, er worden drie avonden georganiseerd, van 20.00 tot 22.00 uur.

Kun je niet deelnemen aan een herhalingsles reanimatie of verbandleer,
meldt dit zo spoedig mogelijk aan ons secretariaat of bel 06 - 2395 4267 (Wilma Hak).

Je ontvangt dan per mail een bevestiging voor eventueel gewijzigde datum.

 

Meer informatie over het aantal herhalingslessen die nodig zijn voor het behouden van het EHBO diploma en aantekeningen, is te vinden op de webpagina vervolgopleiding.

Alvast bedankt voor uw medewerking.