Indelingslijst reanimatie/AED en verbandleer 2020 - 2021

Hierbij de nieuwe indelingslijst.

De lijst is op alfabetische volgorde en zijn familieleden bij elkaar geplaatst wegens COVID19.
Hierbij zijn zoveel mogelijk de oude groepen gehandhaafd.

Mocht je niet kunnen verschijnen op de geplande datum,
meldt dit dan bij het secretariaat,
Wilma Hak, telefoonnummer 06 - 2395 4267

Let op:
Geen herhalingsles AED of reanimatie gevolgd,
betekent
geen verlenging van het diploma.