Indelingslijst reanimatie/AED en verbandleer 2022 - 2023

Hierbij de nieuwe indelingslijst.

De lijst is op alfabetische volgorde en zijn familieleden bij elkaar geplaatst wegens COVID19.
Hierbij zijn zoveel mogelijk de oude groepen gehandhaafd.

Daarnaast zijn de bestuursleden verdeeld over de groepen.

Mocht je niet kunnen verschijnen op de geplande datum,
meldt dit dan bij het secretariaat,
Wilma Hak, telefoonnummer 06 - 2395 4267

Let op:
Geen herhalingsles AED of reanimatie gevolgd,
betekent
geen verlenging van het diploma.