Rooster koffieseizoen 2019 - 2020

Alvast dank voor de medewerking

 

Degene die is ingedeeld als koffiehulp, wordt verwacht om 19.30 aanwezig te zijn, zodat:
- de tafels en stoelen zo nodig goed gezet kunnen worden.
- de betreffende instructeurs kunnen worden ontvangen, zodat zij hun les kunnen voorbereiden.
- de koffie geruime tijd van te voren gezet kan worden.
- voor onze gast even een kopje koffie uit de gewone koffie pot geschonken kan worden.
- de leden op deze manier ook direct naar binnen kunnen en niet voor een dichte deur hoeven te staan.

Kortom er is voor 20.00 uur al veel te doen.

Met de grote oefening zullen afspraken gemaakt moeten worden, omdat we ook niet weten waar deze plaats vindt.
Ik zelf zal zoveel mogelijk lessen aanwezig zijn. Bij de overige lessen zullen de andere bestuursleden het nodige uitleggen.

Een puntje van aandacht:
Ik vraag het u vrijwillig, maar daarna is het niet meer vrijblijvend. Met een gemaakte afspraak wordt echt rekening gehouden.
Kunt u niet, meld dit op tijd, niet op de avond zelf!! Bel dan naar 0345-505797 of 06-23954267

 

Alvast hartelijk dank voor jullie positieve inbreng.

Namens het bestuur,
Wilma Hak